+Post New Topic + Post Reply
Results 1 to 2 of 2

Thread: manu kadi kadi karda hai piyar kadi marda hai shamka di mar hai ni mera balm hai bara

 1. #1

  manu kadi kadi karda hai piyar kadi marda hai shamka di mar hai ni mera balm hai bara

  DOES ANYBODY KNOW WHO SANG THIS PUNJABI SONG.IF SO PLEASE REPLY TO smattu2003@yahoo.ca

 2. #2
  Hi

  Are you talking about the song which is anchored by imran in tanu weds manu??+ Post New Topic + Post Reply
  
   Recent Posts in Music
   Most Popular Posts at Sukh Dukh


AddThis Feed Button RSS Feed

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may edit your posts