( Nandini Hotel) Be Side Lalita Kala Parishat, Saptagiri Circle, Anantapur.
(Hotel Priya Darshnini) Opp: Krishna Kala Mandir, Near Tower Clock, Annatapur.
( TadiPatri Dhum Bhiryaani Center) Be Side Lalita Kala Parishat, Saptagiri Circle, Anantapur.